ABC Mērniecība SIA

Samērīsim par samērīgām cenām un ar labu kvalitāti!

SIA ABC Mērniecība ir mērniecības uzņēmums, kuru pareizāk būtu saukt par individuālo uzņēmumu, jo visos darbos dalību un personīgu atbildību uzņemos es, valdes priekšsēdētājs un mērnieks, Mārtiņš Platacis (izglītība: augstākā- RTU ģeodēzija un kartogrāfija), kas dod Jums ērtu iespēju pieteikties izpildāmajiem darbiem, noskaidrot cenu, sekot līdzi darbu norisei!

Darbojos galvenokārt Vidzemē.

Es, Mārtiņš Platacis, esmu sertificēts Ģeodēzisko darbu veicējs, Zemes ierīkotājs un Zemes kadastrālais uzmērītājs, kas ļauj man veikt visus Jums nepieciešamos uzmērījumus, tomēr, šobrīd, jauniem klientiem atsaku kadastrālos (robežu) un zemes ierīcības darbus.

Projektu nospraušanas un izpildmērījumu darbi tiek uztverti kā prioritāri, jo, saņemot būvatļauju, jāsāk strādāt, vai pēc izpildītiem darbiem ātri jānoskaidro izpildīto darbu apjomi un jānodod izpildokumentācija, tāpēc es neatsakos no izbraucieniem tuvākajā brīvā laikā, vai tas būtu vēls vakars, vai agrs rīts. Nepieciešamības gadījumā izpildmērījumu un nospraušanas aktu sagatavošanai tiek strādāts arī naktīs.

Darbs tiek izpildīts ar mūsdienīgiem ģeodēzijas instrumentiem:  ar 2″ robotizētu datorteodolītu un GNSS (GPS un GLONASS) uztvērēju, kas paātrina mērniecības darbu un ļauj strādāt jebkurā Latvijas nostūrī LKS92 sistēmā ar augstu precizitāti.

Sadarbojos arī ar citiem sertificētiem mērniekiem, ja paredzēts kāds lielāks darbs, vai ieteikšu kādu labu mērnieku citā reģionā!

Cerot uz sadarbību!

Mārtiņš Platacis

26185356

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s